Obszar roboczy 1@3x.png

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Opracowanie innowacyjnej aplikacji mobilnej Bambino, opartej o innowacyjny algorytm, pozwalający na automatyczne wyznaczanie dni płodnych kobiety i wykorzystujący po raz pierwszy na świecie parametr oporu elektrycznego skóry człowieka

logo_FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.jpg
logotypclaim_czerony_pl_.jpg
UE EFRR_pol.jpg